Algoritmer för ledarskap

21 september, 2021

Är en dator som arbetsleder och ger återkoppling, en genial effektivisering? Nja, till dels möjligtvis. Det finns många risker med ett sådant upplägg, fyrkantighet är en. Men visst är det en kittlande tanke, att hitta den optimala algoritmen för ledarskap. I den växande e-handeln blir så kallat algoritmiskt ledarskap allt vanligare. Detta innebär att datoralgoritmer bearbetar information, fattar beslut och sedan arbetsleder, fördelar arbetsuppgifter och ger återkoppling. De anställda meddelas…

Det ska kunna göras tre undantag från turordningen i nya las. FOTO. Colourbox ARBETSRÄTT Regeringen föreslår förändringar av lagen om anställningsskydd i linje med parternas överenskommelse i vintras. Det blir bland annat fler undantag från turordningen. Här är de sju viktigaste förändringarna i nya las. ”Det är den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid.” Så sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, när hon i juni presenterade regeringens förslag till hur lagen…

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer, säger Staffan Olsson, enhetschef. I  Eslövs kommun har arbetsgivaren och facken förnyat sin samverkan kring arbetsmiljö och hälsa. De har tagit fram ett nytt samverkansavtal och den viktigaste förändringen hoppas de ska ske på arbetsplatserna i dialog mellan chefer, medarbetare…

Vad är samverkan?

21 september, 2021

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare och fackliga organisationer. Dialog är ett nyckelord när det handlar om samverkan. Samverkan pågår i form av en ständigt pågående dialog på flera nivåer i organisationen. Det finns en plan för hur den här dialogen kan gå till. Planen, eller…

Det gäller att skapa kontorsmiljöer som gör det lätt för medarbetare att hålla avståndet. Det är bland det viktigaste inför återgången till kontoret, säger KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson. Efter ett och ett halvt år med coronapandemi ändras restriktionerna. Det börjar bli dags för hundratusentals kontorsarbetare att återgå till kontoret – i högre eller lägre grad. Men utmaningarna är många – inte minst vad det gäller att minska risken för smittspridning.…

Hotade, påkörda och utskällda. Trafikvakter är den mest utsatta yrkesgruppen på vägarna. Att leda om trafik är den främsta åtgärden för förbättring. Ändå görs det vid endast 10 procent av alla vägarbeten. Plötsligt stod mannen framför Julia Sörman. – Han skrek i mitt ansikte att vi var idioter och att han skulle slå oss om vi inte släppte på trafiken. Julia Sörman är en av många trafikvakter som vittnar om hur…

Tolv miljoner kronor för sex dödsfall. Det har företag fått krav på att betala efter arbetsplatsolyckor från 2018. I minst 43 av 55 fall ställs ingen arbetsgivare till svars. Takläggaren föll tolv meter när skyddsräcket gav vika i januari 2018. Räcket var fäst i betong i husets fasad som inte höll emot tillräckligt bra.  Nyligen krävdes det ansvariga företaget på en miljon kronor i företagsbot för dödsolyckan.  Enligt Arbetets sammanställning…

Falska truckkort pumpas ut

20 september, 2021

Olyckor, fusk och livsfara. Efter DA:s granskning vittnar flera om livsfarlig arbetsmiljö med truckar. I snitt inträffar tre olyckor per dag med truckar. Det gör truckförare till en av de mest skadedrabbade yrkesgrupperna. Ändå saknas tydliga kunskapskrav för truckförare och vem som får utbilda förare. Det har öppnat upp för en marknad där personer tjänar tusentals kronor på att sälja falska… Source

Test Kan man verkligen skaffa truckkort på bara ett par timmar? Vi tog reda på det. Du ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Men kunskapskraven är inte preciserade hos Arbetsmiljöverket. Det finns rekommendationer att följa TPL10 läro­planen och att ha minst 40 timmar grundutbildning. Du måste ha körtillstånd, ett tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen som utfärdas av… Source