13/04/2021 Att arbeta med kroniska belastningsbesvär: allt du behöver veta Med rätt stöd och anpassning kan många arbetstagare med kroniska belastningsbesvär fortsätta att arbeta. I vårt nya informationsblad och infografik – som nu finns tillgängliga under det prioriterade området för kroniska besvär på webbsidan för Friska arbetsplatser belastar rätt-kampanjen – förklaras hur enkla åtgärder för att hjälpa en individ att stanna kvar i arbete kan komma hela arbetsstyrkan till nytta.

Riskbranscher ska inspekteras. FOTO: Colourbox De myndighetsgemensamma kontrollerna av kriminalitet i arbetslivet får nu extra resurser. Människohandel, exploatering och ekonomisk brottslighet ska bekämpas. Regeringen har avsatt permanenta medel för samverkan mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket får 30 miljoner extra per år för att utöka de kontroller som görs på arbetsplatser där man misstänker exploatering av främst utländsk arbetskraft. Kontrollerna görs gemensamt av flera myndigheter – förutom Arbetsmiljöverket bland andra polisen, Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten…

Det är trångt i lunchrummet på Arbetsförmedlingens kontor i Falun. Nu hotar Arbetsmiljöverket med vite på 100 000 kronor. På Arbetsförmedlingens kontor på Enheten för granskning och kontroll är det trångt på lunchrasterna. På enheten arbetar 95 personer, i lunchutrymmet får 56 personer plats. Något som lett till köbildning vid kaffeautomater, mikrovågsugnar och diskho. ”Problemet med köer upplevs vara störst vid diskhon där medarbetarna både ska fylla på dricksvatten i…

Precis som att man är en stark röst för brukares rättigheter och villkor borde man kunna vara ett föredöme för dem som är anställda i branschen och därmed sätta press på andra aktörer, skriver Arbetets chefredaktör. Ständigt tillgängliga, med mardrömmar om jobbet. Avtal som gör att övertidsersättning uteblir. Stress och en känsla av otrygghet. Tidigare anställda personliga assistenter på brukarkooperativet JAG vittnar om dåliga villkor.  JAG har haft en hög…

Svagare anställningsskydd, svårare att driva krav på arbetsmiljö och brist på insyn. Här är fyra punkter där villkoren är sämre för personliga assistenter. 1 Två veckors uppsägningstid det normala Den vanligaste anställningsformen är ”så länge uppdraget varar”. Uppsägningstiden är då två veckor, i vissa fall en månad. Kraven på saklig grund för uppsägning är svagare än normalt. Det gäller även rätten till omplacering.    Tanken är att brukaren ska ha rätt att välja assistenter. Om…

Personliga assistenten Johanna Olsson fick sköta chefsuppgifter på fritiden. Personal på brukarkooperativet JAG vittnar om orimliga krav på ständig beredskap. ARBETET GRANSKAR. Gång på gång måste personliga assistenten Johan­na Olsson ställa in kompisträffen. Med kort varsel tvingas hon ta extrapass på jobbet. Hennes sms blir allt mer uppgivna.    Johanna Olsson var anställd av bolaget JAG Personlig Assistans när hon skrev sms:en. Vid sidan om sin anställning hade hon ett särskilt…