Oenighet. EU:s revidering av utstationeringsdirektivet är klar. Nu ska det bli bättre villkor för alla som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land. Polen och Ungern vill riva upp direktivet. I Sverige spretar åsikterna: ”Osunda företag kommer att gynnas på bekostnad av seriösa”, ”Ingen större förändring” och ”Ett steg i rätt riktning”.