18/11/2019 EU-OSHA’s Executive Director visits Athens for the 2nd Hellenic Conference on Occupational Health and Safety  3D_Maennchen via pixabay.com   On 18 th and 19 th of November EU-OSHA’s Executive Director, Dr Christa Sedlatschek , attends the 2 nd Hellenic Conference on Occupational Health and Safety. She presents a key-note speech at the Conference under the title ” New forms of work from…

Jobbade med en kran på en pråm när han klämdes fast. Skadorna var så allvarliga att han senare avled. En man har dött i vad som misstänks vara en arbetsplatsolycka på Rindö i Vaxholms kommun på torsdagskvällen, enligt polisen. Mannen arbetade med en kran på en pråm när han klämdes fast. Han avled senare av sina skador. Mannens anhöriga har underrättats. Lista: Dödsolyckor 2019

15/11/2019 Arbetsrelaterade belastningsbesvär: förekomst, kostnader och demografiska förhållanden i EU © Cristina Vatielli  I vår nya övergripande europeiska översiktsrapport och sammanfattning behandlas hur belastningsbesvär påverkar Europas arbetskraft, samhälle och ekonomi. Dessa publikationer ingår i ett storskaligt EU-Osha-projekt som syftar till att analysera nationella och europeiska uppgifter om belastningsbesvär, deras arbetsmiljökonsekvenser och riskfaktorer samt förebyggande insatser och åtgärder för återgång till arbetet.

När en väktare sköts i Rinkeby förra månaden stoppades arbetet av fackförbundet Transport. Det återupptogs igen efter löfte från polisen att hjälpa till med säkerheten för väktarna. Det extra stödet har dock uteblivit. För en månad sedan lade fackförbundet Transport ett skyddsstopp för väktare att arbeta i Stockholmsförorten Rinkeby. Den direkta orsaken var att en väktare skjutits i båda benen efter en rond i en källare till ett hyreshus, och…