Många, framförallt kvinnor, riskerar en mycket låg pension. I snitt får framtidens pensionärer 59,5 procent av sin lön, enligt en ny studie från webbtjänsten minpension. Genom att jobba längre kan pensionen öka. Samtidigt har gruppen som har svårt att göra det blivit större. Pensionerna utvecklas för närvarande negativt i Sverige beroende på coronapandemin. I februari visade Pensionsmyndighetens prognos att de skulle öka med 0,3 procent nästa år. Prognosen för maj…

08/07/2020 Open vacancy for OSH-interested: One-week study visit to CIOP-PIB Warsaw Photo by Aaron Burden via unsplash.com The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) offers a one-week study visit at the Tech-Safe-Bio Laboratory, Warsaw, Poland in late September 2020. The recruitment is open for candidates interested in…

07/07/2020 Belastningsbesvär: Resurser för gruppdiskussioner på arbetsplatsen souce: napofilm.net Två kombinerbara resursverktyg för att ta itu med belastningsbesvär på arbetsplatsen finns nu tillgängliga på många språk. Samtalsöppnaren på temat belastningsbesvär kan användas för att få igång gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller i samband med utbildningar. Verktyget innehåller praktisk vägledning för att stödja effektiv kommunikation om belastningsbesvär mellan arbetstagare och chefer.

Vårt globala produktionssystem är ytterst känsligt för störningar, vilket coronakrisen visat. FÖRDJUPNING Systemet kallas för Just In Time – och går ut på att lagren ska minimeras och att produktionen ska anpassas till efterfrågan i varje given stund. Det kräver smidiga leveranskedjor och pålitliga underleverantörer. Coronakrisen har satt systemet i gungning. Det dröjde inte länge efter utbrottet av Covid-19 i Kina innan det ekonomiska maskineriet började skära ihop. Leveranskedjor bröts.…

06/07/2020 OSH in the spotlight for recruitment and retention in European Social Services sector Photo by Dylan Gillis on Unsplash  Social services sector is one of the fastest growing economic sectors. Nonetheless, many employers experience major difficulties in recruiting and retaining an appropriately trained and skilled workforce. The Federation of European Social Employers…