29/07/2021 “Healthy workers, thriving companies – a practical guide to wellbeing at work” – language versions now available Our “Healthy workers, thriving companies practical guide to wellbeing at work” presents a hands-on approach to preventing and managing work-related psychosocial risks and musculoskeletal disorders. European workers report these two issues as the…

27/07/2021 Statiska ställningar och belastningsbesvär: hur långvarigt sittande eller stående i arbetet kan påverka arbetstagarnas hälsa Vi måste röra på oss för att våra kroppar ska fungera. Det är viktigt att undvika statiska ställningar för att förhindra belastningsbesvär och andra hälsoproblem. Två nya rapporter om hälsoriskerna med stillasittande arbete är inriktade på långvarigt sittande och stående i arbetet. I rapporterna undersöks vilka arbetstagare som är mest utsatta, vilka riktlinjer som…

23/07/2021 Symposium: Förebyggande är viktigare än någonsin – sammanfattning och inspelningar tillgängliga nu © EU-OSHA/E. Moreno Esquivel Högnivåsymposiet lockade över 1 800 deltagare som följde evenemanget online från en rad länder i Europa och övriga världen. EU-kommissionären Nicolas Schmit och EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek utbytte tankar kring EU:s nya strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027 och tog bland annat upp ramens viktigaste mål och hur den ska genomföras.