Elsa Frizell blir snart chefredaktör och ansvarig utgivare på Du&jobbet. FOTO: Privat Du&jobbets blivande chefredaktör Elsa Frizell vill att tidningen ska vara oumbärlig för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor. Hon kommer att öka den digitala närvaron och utveckla de digitala prenumerationerna. Vad lockade med att bli chefredaktör för Du&jobbet? – Att få chansen att vara med och driva samhällsdebatten i de viktiga arbetsmiljöfrågorna och sprida kunskap om verktyg som gör…

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tror inte på ett Samhallfack. Och tycker att LO och förbunden är nog hårda. – Det är inte så att vi sitter och fikar när vi träffar politikerna och ledningen, säger han. Behövs det ett Samhallfack? – Jag tror inte det gör saken bättre. Man behöver snarare göra om direktiven. Jag tror att den här frågan är politisk snarare än facklig. Ett bolag som ska ta……

Arbetsgivarna behöver göra mer för att hejda smitta, men de kan fortfarande förbjuda personal att använda munskydd. FOTO: Colourbox Arbetsgivarna måste göra mer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Det är dock fortfarande möjligt att förbjuda personal att använda munskydd, såvida inte riskbedömningen visar att sådana krävs. Många arbetsgivare har vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19. Men mer kan göras. Åtgärderna är inte alltid anpassade efter riskbilden på…