En kvinnlig konduktör på Saltsjöbanan blev akut kissnödig men nekades av trafikledningen att gå på toaletten. Efter 20 minuter svimmade hon och fick hämtas med ambulans. Arriva beklagar det som hänt. – Jag hade så ont, det domnade i vänster sida och jag tänkte hela tiden när jag var på tåget att jag måste andas. Jag fick hålla emot, det tryckte på så oerhört. Jag ville bara krypa in på…

15/10/2019 ‘Safety and health in MSEs in the EU: the view from the workplace’ – available in different languages rawpixel via pixabay.com  This summary presents the findings of a study on understandings and experiences of occupational safety and health (OSH) in 162 micro and small enterprises. The publication examines OSH experiences from the worker and owner-manager perspectives,…

Första steget att förebygga kränkningar på jobbet är att börja prata om hur man har det. Ett spel där en grupp kollegor med hjälp av sina telefoner i realtid svarar på frågor – om hur man bemöter varandra, skämtar, om jargongen – får igång det viktiga samtalet. – Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal,…

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas arbetsmiljö. De ska också lära eleverna att hantera kemikalier på ett säkert sätt. Ytterst ansvar har rektor. Därför är det viktigt att samarbeta och lyssna på varandra. Det menar Kathrin Nordlinder, verksamhetsutvecklare vid kommunens Barn- och utbildningsförvaltning i Tyresö kommun.…

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som erbjuder stöd i säkerhetsfrågor till kemilärare och rektorer. KRC är ett nationellt resurscentrum finansierat av Utbildningsdepartement, Skolverket och Stockholms universitet. Verksamheten har funnits sedan 1993 och syftet är att stötta lärare när det gäller såväl säkerhet som pedagogiska frågor. I…