Ge medarbetare i vård, skola och omsorg mer inflytande över arbetet. Det skulle vara bra för deras hälsa och välbefinnande. Den slutsatsen drar författarna till en ny rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Hur kan man organisera arbetet så att det bidrar till personalens hälsa och välbefinnande, och även till effektivitet och produktivitet? Det är huvudfrågan i en ny kunskapsöversikt från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Huvudförfattare är Karolina Parding, professor i…

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna när man tar till sig slutsatserna, för det finns fällor att gå i. I en rapport, som släpptes våren 2020, kan man läsa om vad som är viktigt att tänka på. – En kunskapsöversikt är en sammanställning av den kunskap som finns gällande en viss frågeställning. De finns på många…

Hot och våld är vanligt mot personal inom vård, omsorg, skola och socialtjänst. Det går att läsa i en ny kunskapsöversikt, skriven av forskaren Anna Nyberg. Lösningen är att ta med frågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet, menar hon. Hot, våld och trakasserier är ett stort problem för personal inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn i Sverige. Det visas tydligt i den kunskapsöversikt på ämnet, som publicerades sommaren 2020.…

Nu ska projektörer och byggherrar ta ett större ansvar för arbetsmiljön redan vid planeringen av nya arbetslokaler. Vid nybyggen och större ombyggnationer av arbetsplatser måste man från nästa år anpassa lokalerna för personer med funktionsnedsättningar. Reglerna kring detta har tolkats väldigt olika tidigare, menar Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning” är en av de mest omfattande regelsamlingarna på arbetsmiljöområdet. Här finns regler om buller, belysning, trappor, nödutrymning, ja i princip allt…

10/08/2020 Call for national expert opinion related to the Workers’ Exposure Survey on cancer risk factors Image by Hebi B. from Pixabay EU-OSHA is planning to launch in the forthcoming weeks a low value negotiated procedure for National expert opinion and support on questionnaire adaptation related to the Workers’ Exposure Survey on cancer risk factors (WES) in six EU countries:…

07/08/2020 EU guidelines to protect health of seasonal workers in times of COVID-19 © EU-OSHA / David Tijero Osorio Guidelines to ensure the protection of seasonal workers in the EU in the context of the coronavirus pandemic have been released by the European Commission. They are meant to help national authorities, labour inspectorates, and social partners to…

07/08/2020 COVID-19 workplace risk assessment campaign is running in Cyprus source: http://www.mlsi.gov.cy/ Thanks to our national focal point in Cyprus, businesses across the country are learning and being encouraged to use a tailored Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool to locate and manage COVID-19 related health risks and ensure safe and…