Arbetsmiljöinspektör Nils Lundwall skrev ett inlägg som privatperson på Facebook. Det ledde till ett korrigerande samtal med närmaste chef på Arbetsmiljöverket. Den här artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus. – Jag hade använt min yttrandefrihet, men samtalet med chefen tystade mig. Jag stängde mitt konto på Facebook och minskade min närvaro på sociala medier, säger Nils Lundwall. Han och…

Trötta anställda i sjukvården väntar just nu på besked om sin sommarsemester. Personalsituationen är mer ansträngd än inför sommaren 2020, säger flera av de största sjukhusen. Landets sjukhus arbetar nu intensivt med att lägga scheman inför sommaren. Efter ett år med extrem belastning ser sju av de största sjukhusen ett extra stort behov av att de anställda får en ordentlig sommarsemester. – Medarbetarna har levt ett år med pandemin. Och…

09/04/2021 OSHwiki article in the spotlight: Personal Protective Equipment (PPE) Image by Jeff Stein from Pixabay An OSHwiki article provides information on the use of personal protective equipment (PPE) in the workplace. Special attention is paid to the use of selecting PPE for specific circumstances and various types of work, including technical aspects,…

Ger ni utrymme för den lyckliga slumpen i jobbet? Den kan leda till nya idéer, produkter och lösningar. Över hälften av alla experter träffar på lyckliga slumpar, visar en studie från finska Arbetshälsoinstitutet. Upplevelserna är vanligare bland kvinnor än bland män. Att ses under avslappnade former kan ge slumpen en chans. FOTO: Colourbox. Lycklig slump kallas också serendipitet och chansen att råka på den, det vill säga bra insikter man…

Arbetsmiljöverket kommer att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att nå målen i arbetsmiljöstrategin. FOTO: Hans Alm. ANNONS. Sverige har fått en ny arbetsmiljöstrategi som betonar att ingen ska behöva dö på sitt arbete, men heller inte till följd av sitt arbete. Arbetsmiljöverket kommer att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att nå målen i arbetsmiljöstrategin. I arbetsmiljöstrategin utvidgar regeringen sin nollvision mot dödsolyckor till att ingen ska…

Fler elfordon i verkstäderna innebär nya risker. Varken bilmekaniker eller skyddsombud känner sig förberedda på omställningen. Vi är oroliga för att man ska ta genvägar och göra sådant man inte har kunskap om. Philip Källström, regionalt skyddsombud. Än är det bara ett fåtal kunder med elfordon som Mattias Adielsson, delägare på Ekebäcks fordonsverkstad i Göteborg, tvingats neka hjälp. Source

08/04/2021 Deltagande ergonomi: hur kan den förbättra arbetstagarnas hälsa och välbefinnande och förebygga muskuloskeletala besvär? I ett nytt diskussionsunderlag utforskas fördelarna av användning av deltagande ergonomi — där arbetstagare involveras i planeringen och kontrollen av arbetsuppgifter — för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär (muskuloskeletala besvär).