På fem år har 220 människor dött på jobbet. Trots hårda krav på att arbetsgivare ska förhindra olyckor har endast 16 av dödsfallen lett till rättsliga påföljder för arbetsmiljöbrott.  Människor faller, kläms, kvävs till döds under det som skulle ha varit vanliga dagar på jobbet. Ungefär 220 personer miste livet i arbetsplatsolyckor under åren 2017-2021.   Arbetsmiljölagen låter sträng. Arbetsgivare ska vidta ”alla åtgärder som behövs” för att förebygga olycksfall.  Men…

20/01/2023 EU Have Your Say: A comprehensive approach to mental health Image The Commission has published a call for evidence on the forthcoming Commission Communication on a comprehensive approach to mental health. The initiative, announced by President Ursula von der Leyen in the 2022 State of the Union address, as a follow up to the Conference on the Future of Europe, invites citizens, stakeholders and other interested parties to provide…

Arbetsplatser som inte ens finns. Anställda som måste swisha tillbaka en del av lönen. I vart tionde fall hittar Arbetsförmedlingens nya enhet misstänkt fusk när de inspekterar arbetsplatser. De åker alltid två och två. De vet hur de ska parkera bilen för att snabbt kunna ta sig därifrån. De har personlarm.  Det handlar om inspektörerna på Arbetsförmedlingens nya kontrollenhet som funnits sedan i somras och som drivs på försök till…

19/01/2023 EU:s arbetsmiljöinspektörer är avgörande för att få till stånd hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Image © Pexels Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Tillvägagångssätten för och tillämpningarna av sådana system ser…

19/01/2023 EU:s arbetsmiljöinspektörer är avgörande för att få till stånd hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Image © Pexels Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Tillvägagångssätten för och tillämpningarna av sådana system ser…

19/01/2023 EU:s arbetsmiljöinspektörer är avgörande för att få till stånd hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Image © Pexels Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Tillvägagångssätten för och tillämpningarna av sådana system ser…

19/01/2023 EU:s arbetsmiljöinspektörer är avgörande för att få till stånd hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Image © Pexels Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Tillvägagångssätten för och tillämpningarna av sådana system ser…

19/01/2023 EU:s arbetsmiljöinspektörer är avgörande för att få till stånd hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Image © Pexels Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Tillvägagångssätten för och tillämpningarna av sådana system ser…

Fyra mördade. Tre döda i samma trafikolycka. 42 personer dog i arbetslivet förra året, enligt de uppgifter som finns i nuläget. Mördad av boende. Knivmördad. Mördad av elev. Det är tre av Arbetsmiljöverkets kortfattade beskrivningar i statistiken över hur människor har dött i arbetslivet under 2022. Enligt Arbetsmiljöverket preliminära statistik i kombination med Arbetets uppgifter dog 42 människor av olyckor eller mord i jobbet 2022. Någon olycka kan fortfarande tillkomma,…