12/12/2018 Minska riskerna med hjälp av OiRA: ny infografik för hårfrisörer Webbplattformen OiRA – Online interactive Risk Assessment – innehåller ny infografik för att uppmuntra hårfrisörer att bedöma arbetsmiljöriskerna och vidta förebyggande åtgärder. Infografiken sammanfattar de enkla stegen för att med OiRA:s hjälp göra en riskbedömning som bygger på deltagande. Du kan följa arbetet med att gå igenom och identifiera de främsta riskerna i frisörbranschen fram till att göra upp…

Hur skapar man bra arbetsmiljö i aktivitetsbaserade kontor? I en ny kunskapssammanställning ger Institutet för stressmedicin i Göteborg konkreta råd. Det gäller till exempel att göra en noggrann analys före beslutet, involvera personalen och lägga mycket kraft på ljudmiljön. Aktivitetsbaserade kontor blir allt vanligare, i både offentlig och privat sektor. Det nya kontoret kan bli ett lyft för arbetsmiljö, trivsel och verksamheten i stort. Det kan också bli tvärt om.…

Drygt tio procent av alla arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. För väktare och ordningsvakter handlar det om nästan hälften av fallen, visar en rapport från Afa Försäkring. Andelen arbetsskador som beror på hot, våld, rån eller påkörning av person, som räknas in i kategorin hot och våld, är konstant över tid. De senaste åren har siffran legat runt tio procent. – Vissa yrken är mer utsatta än andra vilket…

11/12/2018 Upcoming training course in occupational safety and health: Workers in the Cold The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) will be running a training course focused on challenges for outdoor workers in areas with cold climate. It has a holistic approach from basal physiology to treatment options,…

Över 80 procent av lärarna i årskurserna 1-6 anser att de får ägna för mycket tid åt administrativa uppgifter. Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund. Frånvarorapportering, fixa vikarier och administrera nationella prov. Det är några av de arbetsuppgifter som en överväldigande majoritet av lärarna i årskurserna 1-6 anser hellre bör skötas av administrativ personal. – Det är ett obegripligt resursslöseri med lärares kompetens. Det finns oerhört många uppgifter som i…

Socialtjänsten kryar på sig

10 december, 2018

Socialsekreterares arbetsvillkor har förbättrats. Nationella satsningar och ett brett arbete tycks nu ge resultat. Det visar preliminära forskningsresultat. – När vi sammanställde resultaten blev vi överraskade över det positiva resultatet. Vi har fått signaler om att situationen förbättrats för socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn och unga men att det skulle vara så pass mycket bättre som det ser ut nu var överraskande. Det är roligt att olika satsningar…