Vad är riskbedömning?

18 januari, 2022

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt det är att de inträffar och att agera därefter. Alla arbetsgivare måste riskbedöma arbetsmiljön. Risker kan finnas både utomhus och inomhus. De finns i såväl kontorsmiljö och klassrum som i vårdmiljö och vid arbete i annans hem, liksom i all…

Städerskans arbetsliv innan hon kom till statsministerns villa kantas av skällsord, hot och oärliga chefer. Här är hennes version. Om hur det är att jobba som papperslös i Sverige. Romeo är från Colombia. Lucinda från Nicaragua. De tillhör den svenska arbetsmarknadens allra mest utsatta – som jobbar utan någon form av avtal. I praktiken är de rättslösa gentemot arbetsgivare och kunder. Källa

Trots smitta i hemmet har personer fått gå in och jobba på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm 45 gånger. ”Inte en bra lösning” säger huvudskyddsombudet Sören Nordh. Vårdpersonal kan i vissa situationer få arbeta trots att någon i deras hushåll är covidsmittad, en situation då man vanligen ska stanna hemma. Folkhälsomyndigheten öppnade för sådana undantag 22 december. Sedan dess har runt 45 undantag gjorts på Ängelholms sjukhus och Helsingborgs lasarett,…

Fackförbundet ST har meddelat arbetsgivaren MTR att skyddsstopp råder mot ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. I somras beslutade Region Stockholm att pendeltågen i Stockholms län, som har omkring 400 000 passagerare en vanlig dag, i fortsättningen bara ska bemannas av en ensam förare. De tågvärdar som arbetar på tågen i dag ska ersättas med kameraövervakade dörrar. Arbetsgivaren MTR har redan mbl-förhandlat om att förändra organisationen under 2022 så att tågvärdarna…

Sedan införandet av den nya Strålskyddslagen år 2018 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon på arbetsplatser. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att människor inte utsätts för onödiga hälsorisker på sina arbetsplatser. Handboken riktar sig till både arbetsgivare och fastighetsbolag med kommersiella lokaler som ska utföra en radonmätning. Boken ger därför en…

Alla som smittas av covid i jobbet ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke, föreslår regeringen. Men att bevisa att man smittats i arbetet är svårt, och bara 40 personer per år väntas få ersättning till följd av förändringen. Ett fåtal smittsamma sjukdomar kan ge ersättning från arbetsskadeförsäkringen. De räknas upp i en särskild förordning från regeringen. Våren 2020 lade regeringen till covid 19 till listan. Men det var ett tillägg…

Facebookannonsering. Annan kommunpersonal som måste hoppa in. Bortprioriterad städning. Nästan alla kommuner i Sverige har just nu ”stora bekymmer” med personalläget, enligt SKR. ”Den värsta situtationen vi har haft”, ”Akut brist på personal”, ”Hög sjukfrånvaro”. Rubrikerna från lokaltidningarna runt om i landet talar sitt tydliga språk. Äldreomsorgen är på sina håll just nu mycket hårt pressad på grund den skenande covidsmittan. Livsviktig personal måste sitta hemma i karantän samtidigt som…

Skitsnack, ­trakasserier och kränkande sär­behandling. Den psyko­sociala arbetsmiljön på Finess Hygiene i Kisa är under all kritik, menar facket som nu kräver ändring. Estefani Sanchez Rueda har arbetat dagtid som elektriker på Finess i snart ett år nu, och klagar inte för egen del. Tvärtom. Hon trivs utmärkt med att ila från maskin till maskin på sin trehjuling och uträtta det hon ska med alla… Källa

Det behöver inte handla om stora anpassningar för att få de äldre att stanna längre, visar Robin Jonssons avhandling. FOTO: Turid Oom FORSKNING Kompetensutveckling, arbetsanpassningar och meningsfullhet får äldre att stanna. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som pekar på det gap som finns mellan målet att få äldre att jobba längre och hur man faktiskt arbetar med frågorna i organisationen. Vi lever allt längre och färre anställda ska…