Två kriminalvårdare togs som gisslan av morddömda fångar på Hällbyanstalten. Seko har länge varnat för att arbetsmiljön inom Kriminalvården är pressad, med ökande hot och våld. Förbundsordförande Gabriella Lavecchia är inte förvånad över gårdagens händelse. Under onsdagen tog två morddömda fångar på Hällbyanstalten två kriminalvårdare som gisslan. De intagna hade beväpnat sig med vassa föremål och barrikaderade sig i ett vaktrum i nio timmar innan båda kriminalvårdarna släpptes, oskadda. –…

21/07/2021 Digitaliseringen och dess inverkan på belastningsbesvär Photo by Andrew Neel on Unsplash Digitaliseringen har inneburit att arbetets natur och organisation har förändrats på många sätt. Det kan handla om allt från när och hur vi arbetar till den nya teknik som vi använder för att utföra arbetet. I ett nytt diskussionsunderlag undersöks effekterna av digitaliseringen och nya arbetsformer mot bakgrund av arbetsrelaterade belastningsbesvär, inklusive exponering för biomekaniska stressfaktorer och…

16/07/2021 Commissioner Schmit shares views on the new Strategic Framework at EP EMPL Committee meeting On 14 July, the European Parliament Committee on Employment and Social Affairs held its last meeting before the summer break. As part of the agenda, Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit participated in an exchange of views on the…

16/07/2021 Målen för 2020 uppfylldes, vilket bidrog till att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla Under ett år av aldrig tidigare skådat slag överträffade EU-Osha – med hjälp av sina samarbetspartner – huvudmålen och fullgjorde sitt uppdrag att förbättra arbetsmiljön i Europa. I byråns konsoliderade årliga verksamhetsrapport för 2020 beskrivs närmare hur EU-Osha effektivt hanterade utmaningarna i samband med covid-19 genom att tillhandahålla resurser och hålla alla intressenter informerade…

Näthandelsjätten Apotea måste betala 50 000 kronor i vite till Arbetsmiljöverket om inte bristerna i arbetsmiljön åtgärdas. Det gäller både systematiskt arbetsmiljöarbete och ergonomi. Det var vid en inspektion på Apoteas huvudlager i Morgongåva i mars förra året som Arbetsmiljöverket konstaterade flera brister. Det gällde bland annat rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur arbetstagare och skyddsombud kan medverka i det och hur de anställda får kunskaper om ergonomi och arbetsbelastning.…