26/04/2018 Digitalisering och arbetsmiljö: sammanfattningen av workshoppen finns nu tillgänglig Som en del av EU-Oshas prognosprojekt hölls en workshop om nya och framväxande risker med IKT, där EU-Oshas kontaktpunkter lade tonvikten vid digitaliseringens eventuella inverkan på arbetsmiljön. Under workshoppen hölls ett antal presentationer, plenardiskussioner och gruppövningar baserade på fyra framtidsscenarier som kan användas som ett verktyg för att utveckla robusta politiska åtgärder och strategier för att ta itu med de…