24/04/2018 Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt: kampanjen för 2018–2019 har nu lanserats officiellt Farliga ämnen fortsätter att utgöra en risk för europeiska arbetstagares hälsa och säkerhet. Ökad medvetenhet om behovet av att eliminera exponeringen för dessa ämnen – och hantera dem de i fall detta inte är möjligt – står i centrum för den nya kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Denna…

24/04/2018 Watch live: Launch of the 2018-19 Campaign Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances EU-OSHA launches today in Brussels the new 2018-19 Campaign Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances. In the next two years, the campaign will be raising awareness and understanding of the risks that dangerous substances pose to workers. It will promote techniques for proper management of dangerous substances in the workplace, such as risk assessment, elimination and substitution, by disseminating…

De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö har nu funnits i två år. Reglerna som varit omdebatterade har banat väg för att lyfta arbetsmiljöfrågor generellt sett, och mer specifikt frågor om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling på jobbet. Efterfrågan på de arbetsmiljöutbildningar som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram ökade markant i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.

17/04/2018 Farliga ämnen: praktisk information om vårt nya temaavsnitt EU-Oshas uppdaterade webbplatsavdelning innehåller viktig information om farliga ämnen på arbetsplatsen. Den täcker huvudlagstiftningen, förklarar dess principer och ger tips om hur man hanterar farliga ämnen på arbetsplatsen. Den innehåller också avsnitt om cancerframkallande ämnen, biologiska agenser och nya risker – och ger många användbara länkar till ytterligare information för arbetstagare och arbetsgivare.

13/04/2018 EU-Osha inbjuder organisationer att delta som partner i kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt Att hantera farliga ämnen på arbetsplatserna i Europa på ett säkert sätt är avgörande för att arbetstagarna, företagen och ekonomierna ska kunna skyddas. Men hur kan din organisation göra skillnad på arbetsplatsnivå? Och vad kan din organisation vinna på att bli en partner i EU-Oshas kommande kampanj om farliga ämnen? Dessa…

10/04/2018 Ny rapport om de risker som desinficerade fraktcontainrar innebär I en ny rapport från EU-Osha framhålls säkerhets- och hälsoriskerna för hamnarbetare som kommer i kontakt med desinficerade fraktcontainrar. En mycket viktig rekommendation består i att prioritera riskbedömningar innan containrar öppnas och att genomdriva lagstiftning om märkning av containrar. Genom rapporten ses lagstiftningen över och identifieras de befintliga kunskapsbristerna på området. Rapporten innehåller även praktiska exempel och strategier för förebyggande…

06/04/2018 Further action from the Commission to better protect workers against occupational cancer The Commission has proposed to limit workers’ exposure to five cancer-causing chemicals, in addition to the 21 substances that have already been limited, or proposed to be limited, since the beginning of its mandate. Estimates show that today’s…

29/03/2018 OiRA är till hjälp vid hantering av säkerhets- och hälsorisker inom vägtransport- och restaurangsektorerna i Frankrike I en ny OiRA-fallstudie (interaktiv riskbedömning online) framhålls partnerskap, tydlig kommunikation och tydliga incitament som centrala faktorer för att man ska lyckas väl med utvecklingen och genomförandet av verktygen för de franska vägtransport- och restaurangsektorerna.