31/05/2018 Posting of workers Directive: final vote reached by Parliament on equal pay and working conditions Workers posted temporarily to another EU country must get equal pay for equal work in the same place, under revised rules voted by the European Parliament on 29 May. The revised rules aim to ensure better protection for posted workers and fair…

31/05/2018 Fira tobaksfria dagen på din arbetsplats varje dag! Den 31 maj uppmärksammar vi tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, den globala tobaksfria dagen för att rikta strålkastarljuset mot tobakens skadliga effekter på hälsan och propagera för rökfria arbetsplatser. Tobacco Breaks Hearts är kampanjtemat för årets tobaksfria dag. Att utsättas för tobaksrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem, som hjärt- och kärlsjukdomar, hos både rökare och icke-rökare.

Tydligare regler, nya sanktionsavgifter och ett krav på arbetsgivaren att arbetskläder blir tvättade. Det är några nyheter i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på jobbet. Föreskrifterna ersätter nuvarande föreskrifter och börjar gälla den 19 november 2018. Omkring en miljon anställda berörs av dem. – Många av dem som omfattas av reglerna har inte känt sig hemma i föreskrifterna som de ser ut idag. De tycker att de varit mer inriktade…