03/09/2018 Problemet med sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen beskrivs i infografikbilder Sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen får ofta mycket allvarliga konsekvenser för offren. Två infografikbilder visar viktiga data om dessa frågor. Begreppen förklaras i bilderna och behovet av att ta frågorna på största allvar understryks. Ta en titt och sprid informationen Läs mer om arbetsrelaterad stress

Barn- och ungdomsenheten i Nässjö sätter poäng på arbetstyngden i socialsekreterarnas jobb. Arbetstyngdsmätning är ett sätt att försöka mäta enskilda medarbetares arbetsbelastning. Balansen i organisationen mellan uppdrag och resurser blir också synlig. Michelle Ryan är socialsekreterare och jobbar inom socialtjänstens ungdomsgrupp i Nässjö. Varannan månad fyller hon i en digital blankett om sitt arbete. Blanketterna är grunden i den regelbundna mätning av arbetstyngden som barn- och ungdomsenheten gör sedan två…