I Hedemora har kommunen egentligen gjort allting rätt. Man erbjuder fasta tjänster, har inga delade turer och personalen får möjlighet att utbilda sig. Men det är ändå svårt att locka folk till äldreomsorgen. Hedemora ligger lågt i statistiken över personal med adekvat utbildning, bara runt 60 procent. För några år sedan började man sätta av pengar för att låta personal som jobbat inom äldreomsorgen i minst två år läsa till…

Svensk äldreomsorg är i grunden bra: majoriteten av brukarna är nöjda med den vård och hjälp de får. Men äldreomsorgen står inför ett gigantiskt bemanningsproblem. Låg status, dåliga möjligheter att jobba heltid och ökad arbetsbelastning gör att bristen på personal ökar. Samtidigt blir de äldre allt fler och allt sjukare. Redan i dag kämpar äldreomsorgen med bemanningen. I en undersökning bland Kommunals medlemmar 2017 svarade nästan en femtedel av undersköterskorna…

Arbetsmiljö är en fråga om liv och död. Det är en alldeles för viktigt fråga att lämna därhän, vare sig det handlar om valrörelse eller tiden därefter, skriver Arbetets chefredaktör. En dag i april tidigare i år – på Workers memorial day – lägger unga byggnadsarbetare 55 par arbetshandskar utanför riksdagshuset. Ett par handskar för varje människoliv som förlorades i samband med arbetsplatsolyckor under förra året. Det är så lätt…