26/06/2018 Fler än 100 partner engagerar sig i kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) är glada att återigen kunna förlita sig på ett så stort antal officiella kampanj- och mediepartner i 2018–2019 års kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Partnernas engagemang för att främja en proaktiv hantering av farliga ämnen på Europas arbetsplatser kommer vara en viktig byggsten för…

25/06/2018 European Parliament’s stance on employment policies taken on board by EU ministers The European Parliament’s recommendations on active ageing, adequate income pensions, closing the gender pay gap and inclusion of people with disabilities, have been included in the EU employment strategy . The employment guidelines and the European…

22/06/2018 Hur hanteras psykosociala risker på arbetsplatserna i Europa? I en ny rapport beskrivs resultaten av EU-Oshas senaste Esener-2-analys, där man särskilt tittar på psykosociala risker. Rapporten visar att ledningens engagemang och arbetstagarnas delaktighet är avgörande för att skydda Europas arbetstagare från sådana risker. Det nationella sammanhanget spelar dock också roll. En stark ekonomi, bra nationella arbetsmiljöinitiativ och kulturella faktorer är kopplade till högre grader av hantering av psykosociala risker.…