KATASTROFER. Industrier som arbetar med kemikalier, gaser och andra hälsofarliga verksamheter har rigorösa säkerhetsföreskrifter att följa. Ändå kan inte alla olyckor undvikas. Forskaren Johan Berglund menar att kritiskt tänkande är avgörande för följderna när det som inte får hända ändå händer.