Grönt, gult eller rött? Varje morgon börjar Kirurgavdelning 6 i Västerås med att bedöma arbetsmiljön. Till sin hjälp har de skapat verktyget Gröna Slingan. – Det här är ett sätt att göra systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen, säger enhetschef Sofia Andersson. Mer delaktighet, snabbare lösningar och mindre risk att missnöje uppstår. Det är några resultat av att Kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus har börjat bedöma arbetsmiljön vid varje morgonmöte. – Hur…

Allmänläkare som är födda utomlands utsätts oftare för hot eller våld från patienter än kollegor som är födda i Sverige. Det är en förklaring till att de i högre grad funderar på att säga upp sig, visar en studie. Stöd från chefen har en skyddande effekt. Det råder brist på allmänläkare inom öppenvården, och omsättningen är stor. Allt fler landsting rekryterar läkare från utlandet för att klara situationen. Allmänläkare har…

22/05/2018 Ett nytt e-verktyg har lanserats: börja bedöma och hantera riskerna med farliga ämnen nu Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019 omfattar en rad olika resurser, bland annat EU-Oshas e-verktyg för farliga ämnen och kemiska produkter, som syftar till att ge företag den information och rådgivning de behöver för att bedöma och hantera relaterade säkerhets- och hälsorisker. 

18/05/2018 Varnings- och vaktsystem inom arbetsmiljöarbetet: publicerade workshopresultat Inom ramen för EU-Oshas översiktsprojekt om arbetsrelaterade sjukdomar anordnades en workshop på temat ”Varnings- och vaktsystem för att identifiera arbetsrelaterade sjukdomar i EU” där ledande experter och beslutsfattare från hela Europa samlades för att diskutera de nuvarande varnings- och vaktstrategierna i EU-Oshas översikt.

Från MBL-förhandlingar och misstro, till ett sammansvetsat gäng som bland annat rekryterar alla chefer tillsammans. I Österåkers kommun har man jobbat hårt för att få till en fungerande central samverkan. – Det handlar om tillit och relationer, säger Jan-Olof Friman, kommundirektör. Det började egentligen inte bra alls. Under många år fanns ingen samverkan i Österåkers kommun. Det tidigare avtalet sades upp av de fackliga representanterna i slutet av 1990-talet, efter…

Dokumentationen blir roligare, går snabbare och är mindre betungande. Det tycker socialsekreterare som testat ny dikteringsteknik med taligenkänning. – Det har inneburit en lugnare arbetssituation, berättar socialsekreterare Ann Granstam Thalberg. Socialsekreterare lägger mycket tid på att dokumentera. Bara en knapp timme i veckan inom den sociala barn- och ungdomsvården läggs på samtal med barnen. För att frigöra tid har tre kommuner testat om taligenkänning kan göra dokumentationen effektivare. Tekniken översätter…