Från slagsmål, oro och droghandel på skolan, till en trygg miljö för både elever och personal. Knut Hahn-gymnasiet i Ronneby satte upp övervakningskameror och anställde fler vuxna. Elever och anställda ”blippar” med sina id-kort när de går in på Knut Hahn-gymnasiet. Dörrarna är låsta, utom under den intensivaste tiden på morgonen, då skoldagen börjar. Under morgontimmen står i stället fritidsledare vid dörren och hälsar eleverna välkomna. Inne i skolan finns…

Grönt, gult eller rött? Varje morgon börjar Kirurgavdelning 6 i Västerås med att bedöma arbetsmiljön. Till sin hjälp har de skapat verktyget Gröna Slingan. – Det här är ett sätt att göra systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen, säger enhetschef Sofia Andersson. Mer delaktighet, snabbare lösningar och mindre risk att missnöje uppstår. Det är några resultat av att Kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus har börjat bedöma arbetsmiljön vid varje morgonmöte. – Hur…

Allmänläkare som är födda utomlands utsätts oftare för hot eller våld från patienter än kollegor som är födda i Sverige. Det är en förklaring till att de i högre grad funderar på att säga upp sig, visar en studie. Stöd från chefen har en skyddande effekt. Det råder brist på allmänläkare inom öppenvården, och omsättningen är stor. Allt fler landsting rekryterar läkare från utlandet för att klara situationen. Allmänläkare har…