15/05/2018 Napo i… damm på arbetsplatsen – låt oss hantera exponeringen för damm på arbetsplatsen! Filmen Napo i… damm på arbetsplatsen visar några av situationerna på arbetsplatsen där arbetstagare kan exponeras för trä-, metall- eller mjöldamm eller andra typer av stoft och damm. I linje med kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt visar denna Napo-film hur viktigt det är att hantera exponeringen effektivt för att undvika…