Övergångsbudgeten ger mindre resurser till Arbetsmiljöverket än tidigare planernat. Nu tvingas myndigheten att spara. 2019 får Arbetsmiljöverkets 767,6 miljoner att röra sig med, enligt övergångsregeringens budgetförslag. Det är 6,4 miljoner kronor mindre än vad regeringen räknade med i budgetpropositionen 2018. Under 2018 fick myndigheten också 25 miljoner kronor extra i den ekonomiska vårpropositionen för kompetenshöjande och förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Den satsningen får ingen fortsättning. – I…

Lastbil välte fullastad med järnmalm i mycket halt väglag utanför Pajala. En person har omkommit i en allvarlig singelolycka på länsväg 395 utanför Pajala. Lastbilen välte fullastad med järnmalm i mycket halt väglag. – Vi fick gräva oss fram till chauffören. Det var mycket halt på platsen och lastbilen ligger upp och ned, sade Frida Klarin, inre befäl hos räddningstjänsten, till NSD under morgonen. Platsen för olyckan är avspärrad och…

Arbetsmiljöverkets förslag på en ny föreskrift för arbetsanpassning sågas från alla håll. 27 av 31 remissvar är kritiska, bland andra parternas. I förslaget till ny föreskrift om arbetsanpassning fastslår Arbetsmiljöverket att syftet med föreskriften ”är att en enskild arbetstagare ska kunna fortsätta utföra sitt arbete trots tillfälligt eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga.” Men i sin iver att snabbt få igenom ett nytt och förenklat regelsystem har Arbetsmiljöverket hastat fram förslaget, i…