26/04/2018 Digitalisering och arbetsmiljö: sammanfattningen av workshoppen finns nu tillgänglig Som en del av EU-Oshas prognosprojekt hölls en workshop om nya och framväxande risker med IKT, där EU-Oshas kontaktpunkter lade tonvikten vid digitaliseringens eventuella inverkan på arbetsmiljön. Under workshoppen hölls ett antal presentationer, plenardiskussioner och gruppövningar baserade på fyra framtidsscenarier som kan användas som ett verktyg för att utveckla robusta politiska åtgärder och strategier för att ta itu med de…

24/04/2018 Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt: kampanjen för 2018–2019 har nu lanserats officiellt Farliga ämnen fortsätter att utgöra en risk för europeiska arbetstagares hälsa och säkerhet. Ökad medvetenhet om behovet av att eliminera exponeringen för dessa ämnen – och hantera dem de i fall detta inte är möjligt – står i centrum för den nya kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Denna…

24/04/2018 Watch live: Launch of the 2018-19 Campaign Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances EU-OSHA launches today in Brussels the new 2018-19 Campaign Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances. In the next two years, the campaign will be raising awareness and understanding of the risks that dangerous substances pose to workers. It will promote techniques for proper management of dangerous substances in the workplace, such as risk assessment, elimination and substitution, by disseminating…