Stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor – hur ser det ut på ditt jobb? Att skicka ut en anonym enkät där var och en får tycka till är ett första steg mot en mer trivsam och effektiv arbetsmiljö. Att undersöka hur de anställda trivs och upplever arbetssituationen är varje arbetsgivares skyldighet. Det står i Arbetsmiljölagen. En bra start är att skicka ut en anonym enkät till…

07/06/2018 E-handel och prestationshöjande droger medför nya arbetsmiljörisker i Europa Europeiska arbetsmiljöbyrån har publicerat två nya granskande artiklar, den ena om de arbetsmiljörisker som uppstår på arbetsplatser runtom i Europa till följd av e-handelns snabba tillväxt, och den andra om den ökade användningen av prestationshöjande droger.

Att berömma och stötta varandra, att vara flexibel, att lyssna på och se varandra – det är viktigt för undersköterskorna på korttidsenheten i Kortedala i Göteborg. Under två träffar om sin arbetsmiljö fick de syn på mycket som de är bra på i gruppen. Hur ser arbetsbelastning och återhämtning ut i vår arbetsgrupp? Och vad kan vi göra åt vår arbetsbelastning – som individer, i gruppen och på organisationsnivå? Det…

En utbildning för arbetsgrupper om arbetsbelastning och återhämtning – kan det leda till lägre sjukfrånvaro? Det kan det absolut, tror Elisabet Palmér och Caroline Forssbaeck, HR-strateger i Göteborgs stad. Hur ser arbetsbelastningen och våra möjligheter till återhämtning ut på vår arbetsplats? Hur kan vi påverka de här två sakerna, som individer och i vår arbetsgrupp? Och vad behöver vi skicka vidare till ledningen? Det är grundfrågorna i den arbetsmiljöutbildning som…

Hur mycket lönar sig hälso­främjande på arbets­platsen? Två nya verktyg hjälper er att beräkna vinsterna av olika insatser – för sundare levnads­vanor och mot ländryggs­besvär. – För att satsa pengar som arbets­givare behöver man veta vad man kan spara, säger forskare Lydia Kwak. Rent krasst – pengar spelar huvud­rollen vid beslut om satsningar. Vad kostar det här och vad kan vi tjäna? Som arbets­givare vill du kunna se ekonomiska konsekvenser…