Nya arbetsmetoder i vården har större chans att slå igenom då chefer stöttar, motiverar och engagerar medarbetarna. Forskare har nu tagit fram ett program som stödjer chefer i ledarskapet vid förändringsarbete. Inom hälso- och sjukvården brukar förändringarna dugga tätt. För patienterna har det stor betydelse att till exempel kunskap om nya behandlingsmetoder slår igenom. Samtidigt påverkar ständiga förändringar arbetsmiljön. Införandet av nya arbetsmetoder kan stressa både medarbetarna och chefer. Dessutom…

Lagom är bäst. Lite fysisk belastning på jobbet är bara bra. Minst värk har de som varken rör sig för lite eller för mycket. Bra ledarskap och att ha inflytande hjälper också mot värk och belastningsbesvär. Åtta av tio svenskar får någon gång ont i ländryggen. I kommuner och landsting är värk och belastningsskador det näst största arbetsmiljöproblemet, endast toppat av stress och utmattning. Närmare varannan arbetssjukdom som anmäldes av…

Aktivitetsbaserat kontor kan passa bra för vissa arbetsuppgifter. För andra fungerar det sämre, så var noga med analysen inför en kontorsflytt. Tänk också på att medarbetare har olika behov. Det råder forskaren Lisbeth Slunga Järvholm, som följt en flytt inom Örnsköldsviks kommun. För tre år sedan flyttade omkring 400 tjänstemän i Örnsköldsviks kommun till nya kontor. Tidigare hade de flesta egna arbetsrum, så kallade cellkontor. Efter flytten satt ungefär hälften…

Hur hanterar vi hög arbetsbelastning? Finns tid för återhämtning? Och hur löser vi konflikter? Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete. Suntarbetsliv besökte ett äldreboende för att se hur. Ett stenkast från friluftsmuseet Torekällberget i centrala Södertälje ligger äldreboendet Mariekällgården. På demensavdelningen Gläntan är det den här tisdagen före påsk dags för arbetsplatsträff. Ett tema för dagen är OSA –…

Det aktivitetsbaserade kontoret blev lyckat, även om det finns frågor kvar att jobba med. Det menar Nils Hörnström, personaldirektör i Örnsköldsvik. År 2015 gick stora flyttlass inom Örnsköldsviks kommun. Närmare 400 tjänstemän flyttade till nya kontor. Kommunens lokaler i det gamla stadshuset såldes för att bli lägenheter. – Det blev bra, mycket tack vare den fackliga förankringen och hela processen före inflyttningen, säger Nils Hörnström, personaldirektör i kommunen. Nytt aktivitetsbaserat…

Chefer behöver tänka lite extra på kommunikationen när inte alla i arbetsgruppen har svenska som första språk. För utlandsfödda medarbetare är det mycket viktigt att känna att ledarskapet är rättvist, enligt en studie inom äldreomsorgen i Sundsvall. Många medarbetare inom vård och omsorg har utländsk bakgrund. När inte alla i gruppen har svenska som sitt första språk, kan chefer behöva anstränga sig särskilt för att säkra en god arbetsmiljö. Det…

I ett och ett halvt år har medarbetarna på missbruksenheten i Partille tränat på en betald friskvårdstimme i veckan. Tillsammans har de hjälpt varandra med motivation och peppning. Nu har sjuktalen sjunkit i gruppen, och alla tolv personer tränar i någon form. Partilles kommunhus är en typiskt fyrkantig 1970-talsbyggnad i trä och betong. Den ligger naturskönt intill Säveån. I ett ljust konferensrum möter vi Johanna Korol, enhetschef, och två av…

Sotares arbetsmiljö är betydligt bättre än för 30 år sedan. Men en ny studie visar att sotare fortfarande utsätts för farliga ämnen som kan orsaka cancer och hjärtkärlsjukdom. Andningsskydd och skyddskläder minskar riskerna. Sotare jobbar i allt högre utsträckning även med annat än skorstensfejning. Brandskydd och ventilationskontroller till exempel. Asbest och tungmetaller, som tidigare pekats ut som arbetsmiljöproblem för sotare, verkar inte heller vara ett stort problem. Flera tidigare undersökningar…

27/04/2018 Världsdagen för arbetsmiljö 2018 sätter fokus på ungdomars arbetsmiljö Den 28 april i år firas Världsdagen för arbetsmiljö med lanseringen av en global kampanj för att förbättra arbetsmiljön för ungdomar och sätta stopp för barnarbete. Ungdomar är en av de mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden, eftersom de har begränsad livs- och arbetserfarenhet. De råkar oftare ut för allvarliga olyckor eller faller offer för våld och trakasserier på arbetsplatsen. Att skydda dem…