24/04/2018 Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt: kampanjen för 2018–2019 har nu lanserats officiellt Farliga ämnen fortsätter att utgöra en risk för europeiska arbetstagares hälsa och säkerhet. Ökad medvetenhet om behovet av att eliminera exponeringen för dessa ämnen – och hantera dem de i fall detta inte är möjligt – står i centrum för den nya kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Denna…

24/04/2018 Watch live: Launch of the 2018-19 Campaign Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances EU-OSHA launches today in Brussels the new 2018-19 Campaign Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances. In the next two years, the campaign will be raising awareness and understanding of the risks that dangerous substances pose to workers. It will promote techniques for proper management of dangerous substances in the workplace, such as risk assessment, elimination and substitution, by disseminating…

De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö har nu funnits i två år. Reglerna som varit omdebatterade har banat väg för att lyfta arbetsmiljöfrågor generellt sett, och mer specifikt frågor om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling på jobbet. Efterfrågan på de arbetsmiljöutbildningar som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram ökade markant i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.

17/04/2018 Farliga ämnen: praktisk information om vårt nya temaavsnitt EU-Oshas uppdaterade webbplatsavdelning innehåller viktig information om farliga ämnen på arbetsplatsen. Den täcker huvudlagstiftningen, förklarar dess principer och ger tips om hur man hanterar farliga ämnen på arbetsplatsen. Den innehåller också avsnitt om cancerframkallande ämnen, biologiska agenser och nya risker – och ger många användbara länkar till ytterligare information för arbetstagare och arbetsgivare.