I ett och ett halvt år har medarbetarna på missbruksenheten i Partille tränat på en betald friskvårdstimme i veckan. Tillsammans har de hjälpt varandra med motivation och peppning. Nu har sjuktalen sjunkit i gruppen, och alla tolv personer tränar i någon form. Partilles kommunhus är en typiskt fyrkantig 1970-talsbyggnad i trä och betong. Den ligger naturskönt intill Säveån. I ett ljust konferensrum möter vi Johanna Korol, enhetschef, och två av…

Sotares arbetsmiljö är betydligt bättre än för 30 år sedan. Men en ny studie visar att sotare fortfarande utsätts för farliga ämnen som kan orsaka cancer och hjärtkärlsjukdom. Andningsskydd och skyddskläder minskar riskerna. Sotare jobbar i allt högre utsträckning även med annat än skorstensfejning. Brandskydd och ventilationskontroller till exempel. Asbest och tungmetaller, som tidigare pekats ut som arbetsmiljöproblem för sotare, verkar inte heller vara ett stort problem. Flera tidigare undersökningar…

27/04/2018 Världsdagen för arbetsmiljö 2018 sätter fokus på ungdomars arbetsmiljö Den 28 april i år firas Världsdagen för arbetsmiljö med lanseringen av en global kampanj för att förbättra arbetsmiljön för ungdomar och sätta stopp för barnarbete. Ungdomar är en av de mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden, eftersom de har begränsad livs- och arbetserfarenhet. De råkar oftare ut för allvarliga olyckor eller faller offer för våld och trakasserier på arbetsplatsen. Att skydda dem…

26/04/2018 Digitalisering och arbetsmiljö: sammanfattningen av workshoppen finns nu tillgänglig Som en del av EU-Oshas prognosprojekt hölls en workshop om nya och framväxande risker med IKT, där EU-Oshas kontaktpunkter lade tonvikten vid digitaliseringens eventuella inverkan på arbetsmiljön. Under workshoppen hölls ett antal presentationer, plenardiskussioner och gruppövningar baserade på fyra framtidsscenarier som kan användas som ett verktyg för att utveckla robusta politiska åtgärder och strategier för att ta itu med de…