21/03/2018 Inledningen av kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019 närmar sig. Farliga ämnen är alltjämt en framträdande arbetsmiljöfråga som påverkar miljontals arbetstagare i hela Europa. Omfattningen av exponeringen för farliga ämnen och de tillhörande riskerna underskattas eller ignoreras dock ofta. EU-Oshas kommande kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt utmanar vanliga missuppfattningar, ökar riskmedvetenheten och sprider goda exempel på och resurser för effektiv hantering av farliga ämnen…

KATASTROFER. Industrier som arbetar med kemikalier, gaser och andra hälsofarliga verksamheter har rigorösa säkerhetsföreskrifter att följa. Ändå kan inte alla olyckor undvikas. Forskaren Johan Berglund menar att kritiskt tänkande är avgörande för följderna när det som inte får hända ändå händer.