29/04/2018 EU-Osha presenterar EU:s färdplan för cancerframkallande ämnen vid ICOH 2018 Vid den 32:a internationella kongressen om arbetsmiljö ICOH 2018, som hålls i Dublin den 29 april–4 maj, kommer EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek att tala under ett högnivåmöte om att förhindra arbetsrelaterad cancer. EU-Osha kommer också att leda det särskilda mötet ”En färdplan för cancerframkallande ämnen: EU-initiativ och nationella initiativ” tillsammans med Nederländernas social- och arbetsmarknadsministerium.

Vassa föremål, maskiner och kalla miljöer gör livsmedelsindustrin till en utsatt bransch. Nu ger Prevent tillsammans med arbetsgivare och fack ut en kostnadsfri bilderbok som visar hur man arbetar säkert. Boken ger en bra introduktion till risker i branschen och kan med fördel användas för personer som inte har svenska som modersmål. Boken ”Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen” lyfter vanliga arbetssituationer som kan medföra risker. Bilderna beskriver tydligt hur…

Har du en chef eller ett skyddsombud nära dig som borde uppmärksammas för sitt arbetsmiljöarbete? Nominera hen till Arbetsmiljöstipendiet! Nu är det dags att skicka in årets nomineringar till Arbetsmiljöstipendiet. – Det finns många eldsjälar som påverkar utvecklingen av arbetsmiljön på sin egen arbetsplats. Ofta gör de inte så mycket väsen av sig, utan tycker att det är självklart, men det ger positiva effekter både för kollegor och företaget i stort,…

Intresset för att utbilda sig i arbetsmiljö är fortfarande starkt. Under förra året utbildade Prevent 9 000 chefer och skyddsombud. Jämfört med rekordåret 2016 är det en minskning, men jämfört med 2015 är det en ökning med över 10 procent. – Vi upplever att intresset för arbetsmiljöfrågorna har ökat konstant de senaste fem, sex åren. Det totala antalet utbildade minskade i och för sig förra året, men det berodde mest på…

Att lyfta en arbetsmiljöfråga och jobba med den i projektform är en metod som ekonomi- och HR-chefen Caroline Ekblom varmt rekommenderar för att skapa en bra arbetsmiljö. På fredagen fick hon på sin arbetsplats AA Logistik i Västerås ta emot Prevents arbetsmiljöstipendium 2017. Att skapa en bra arbetsmiljö för de anställda är viktigt för Caroline Ekblom som har arbetat som ekonomi- och HR-chef på AA Logistik i Västerås sedan 2012.…

Att arbeta på hem för vård och boende, HVB, är ett socialt arbete som ställer speciella krav på arbetsmiljön. Risken för konflikter är till exempel en del av vardagen. Tillsammans kan chefer och medarbetare göra en hel del för att skapa en bra och trygg arbetsplats. Den stora flyktingtillströmningen år 2015 ledde till en stor ökning av hem för vård och boende, HVB. För de anställda på HVB finns utmaningar…

Nu lanserar Suntarbetsliv OSA-kollen! Det nya verktyget hjälper arbetsplatser att jobba tillsammans med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). – OSA-kollen blir ett stöd att luta sig mot när föreskrifterna omsätts i praktiken, säger projektledare Stina Ellerfelt Sköld. Det har gått två år sedan Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter trädde i kraft. Syftet är att minska den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet. Men frågan som ställs är ofta: Hur gör vi? Hur jobbar vi…