Tio gånger varnades SSAB för risken med traversen. 13 år efter första varningen klämdes en anställd ihjäl på platsen. Nu döms SSAB för grovt arbetsmiljöbrott, och ska betala ett av de största skadestånd som någonsin utdömts för en arbetsplatsolycka. 3 miljoner konor. Så mycket ska SSAB betala i företagsbot efter den dödsolycka som inträffade på företagets anläggning i Luleå i april 2016. Det är ett av de största skadestånd som…

Fler myndigheter borde få arbete mot sexuella trakasserier inskrivet i sina regleringsbrev. Det menar den nya Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport. Nästan ingen myndighet har arbete mot sexuella trakasserier inskrivet i sitt regeringsbrev – de årliga instruktionerna från regeringen som styr myndigheternas arbete och fokus. Det borde de dock ha, menar den nya Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport om sexuella trakasserier. Man lyfter särskilt de rättsvårdande myndigheterna och det nationella…

Arbetsmiljöverket har hitta många arbetsplatser som behöver åtgärda brister i arbetsmiljön. Åtta av tio arbetsplatser inom mark- och anläggning, smidesverkstäder och verkstäder för fordon och tåg har fått totalt 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön som avser arbete med handhållna vibrerande verktyg, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Kraven handlar exempelvis om att undersöka och bedöma risker, vilket Arbetsmiljöverket bedömer som grundläggande i ett förebyggande arbete. Med fokus på…