22/06/2018 Hur hanteras psykosociala risker på arbetsplatserna i Europa? I en ny rapport beskrivs resultaten av EU-Oshas senaste Esener-2-analys, där man särskilt tittar på psykosociala risker. Rapporten visar att ledningens engagemang och arbetstagarnas delaktighet är avgörande för att skydda Europas arbetstagare från sådana risker. Det nationella sammanhanget spelar dock också roll. En stark ekonomi, bra nationella arbetsmiljöinitiativ och kulturella faktorer är kopplade till högre grader av hantering av psykosociala risker.…

Det förebyggande arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat de senaste två åren och arbetsmiljöarbetet generellt har en hög prioritet på arbetsplatsen. Det visar Arbetsmiljöindikatorn 2018 där 1 000 chefer och skyddsombud har intervjuats. Arbetsmiljöindikatorn genomförs av Prevent i samarbete med Kantar Sifo. Undersökningen visar hur både chefer och skyddsombud bedömer den fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. En tydlig skillnad mot för två år sedan…

I Skåne har tre kommuner gått samman för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för sina chefer. De tre är först ut att använda Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. – Vi hade pratat om chefernas förutsättningar tidigare. Men med Chefoskopet fick vi ett gemensamt språk och en struktur för att jobba med det, säger Marie Härstedt, HR-chef i Lomma. Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är…

I Jönköping lär sig städare yrkes­svenska på arbets­tid. Kursen ingår i en större arbetsmiljö­satsning. – Nu vet jag namnet på sådant som vi använder i jobbet varje dag, säger Mariam David, som städat i kommunen i många år. Det skrattas ofta i klass­rummet i Kunskapens hus i Jönköping. Till exempel när Aree Wongkhamchan beskriver hur det var första gången då hon tände lampan i ett rum på museet i Gränna,…

19/06/2018 EU-Oshas högnivåkonferens handlar om nästa steg för att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag Arbetsmiljöarbetet kan vara en stor utmaning för mikro- och småföretag. Vilka strategier, program och verktyg är effektivast när det gäller att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag? Och vilken hjälp finns för att få allt att fungera i praktiken? Tillsammans med beslutsfattare och arbetsmarknadens parter svarar EU-Osha på dessa frågor vid en högnivåkonferens i Bryssel.…